Політика конфіденційності Сервісу www.meestpost.com

Визначення

1. Контролер персональних даних / Контролер інтернет-сервісу / Контролер – Meest Polska sp. z o.o. , місцезнаходження: вул. Дроґовцув, 7, 39-200 Дембіца, Польща, зареєстроване в Національному судовому реєстрі Районним судом у місті Жешув, XII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, статутний капітал: 990 000,00 зл.

2. Персональні дані будь-яка інформація про фізичну особу, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати.

3. Інтернет-сервіс / Сервіс – інтернет-сервіс, розміщений в інтернет-домені www.meestpost.com.

4. Користувач – фізична особа, яка має повну правоздатність, фізична особа, що займається господарською діяльністю, юридична особа або організаційний підрозділ, який не є юридичною особою, які користуються Послугами, що надаються в Сервісі.

5. Послуги – послуги, що надаються Контролером Інтернет-сервісу для Користувачів Сервісу електронним шляхом у розумінні положень Закону від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг електронним шляхом» (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 зі змінами).

6. Закон про надання послуг електронним шляхом – закон від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг електронним шляхом» (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 зі змінами).

7. Перевізник – суб'єкт, що професійно займається перевезенням та доставкою товарів, надає послуги від свого імені та на свою користь, відповідно до Регламенту надання послуг Перевізником, яким користується. 

Загальні відомості

Цей документ встановлює правила Політики конфіденційності в Інтернет-сервісі www.meestpost.com. Контролером Інтернет-сервісу є компанія Meest Polska sp. z o.o. з місцезнаходженням: вул. Дроґовцув, 7, 39-200 Дембіца, Польща, зареєстрована в Національному судовому реєстрі Районним судом у місті Жешув, XII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, статутний капітал: 990 000,00 зл. Контролер Інтернет-сервісу одночасно є Контролером персональних даних.

Персональні дані, що збираються Контролером Інтернет-сервісу, опрацьовуються відповідно до положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент про захист даних) (Вісник законів ЄС L 119, с. 1), далі іменованого: GDPR.

Контролер персональних даних докладає особливих зусиль для захисту конфіденційності та наданої йому інформації стосовно користувачів Інтернет-сервісу. Контролер з належною старанністю підбирає та застосовує відповідні технічні засоби, в тому числі програмне забезпечення та організаційні рішення, що забезпечують захист даних, що опрацьовуються, зокрема, захищає дані перед наданням доступу до них неуповноваженим особам, розкриттям, знищенням, несанкціонованою модифікацією, а також перед їх опрацьовуванням з порушенням чинного законодавства.

Діти віком до 16 років не мають можливості користуватися послугами доступними на веб-сайті. Контролер персональних даних не передбачає цільового накопичення даних про дітей віком до 16 років.

Персональні дані

Цілі та правові підстави опрацювання персональних даних

Контролер персональних даних опрацьовує Твої персональні дані з такою метою і в такому обсязі:

 • з метою надання послуг, доступних в Сервісі, тобто перегляду сторінок www Інтернет-сервісу, користування пошуковою системою, формуляром для оцінки вартості перевезення і доставки відправлення, формуляром для оформлення замовлення на перевезення, ми опрацьовуємо інформацію і дані, які Ти добровільно заносиш у формуляри Сервісу, а також персональні дані відносно Твоєї активності в Інтернет-сервісі, тобто дані, що стосуються контентів або послуг, які Ти переглядаєш, дані про сесії Твого пристрою, операційної системи, браузера, локалізації та індивідуального ID, адреси IP;

 • з метою статистики використання окремих функціональностей, доступних в Інтернет-сервісі, даних, наданих у формулярі запиту, полегшення користування Інтернет-сервісом і забезпечення інформаційної безпеки Інтернет-сервісу ми опрацьовуємо персональні дані, що стосуються Твоєї активності в Інтернет-сервісі, а також кількості часу проведеного на кожній із сторінок в Інтернет-сервісі, Твоєї історії пошуків, локалізації, адреси IP, ID пристрою, даних, що стосуються Твого браузера та операційної системи. Надання деяких даних є умовою користування окремими Послугами та функціональностями (обов’язкові дані). Наша система автоматично позначає обов’язкові дані. У разі не надання цих даних немає можливості надання нами певних Послуг і функціональностей. Крім даних, означених як обов’язкові, надання інших персональних даних є добровільним;

 • з метою формування, здійснення або захисту правових претензій, під час судового провадження та в інших органах з примусового виконання, ми можемо опрацьовувати Твої персональні дані, що надаються під час замовлення послуг, а також інші дані, необхідні для доведення існування претензії або які випливають із законних претензій, судового наказу або іншої юридичної процедури;

 • з метою розгляду рекламацій, скарг і заявок, а також відповідей на запитання Користувачів, ми опрацьовуємо персональні дані, надані Тобою у рекламаціях, скаргах і заявках, або з метою відповідей на запитання задані в іншій формі, а також деякі персональні дані, надані Тобою, так само як і дані, що стосуються надаваних нами Послуг, що є причиною рекламації, скарги або заявки, а також дані, що містяться в документах, долучених до рекламацій, скарг і заявок;

 • з метою відправки електронним шляхом маркетингового бюлетеня, що стосується новинок, акцій і пропозицій Сервісу та інших сервісів Meest і бізнес-партнерів Контролера Інтернет-сервісу, ми використовуємо Твої персональні дані, зазначені в наданій в Сервісі згоді на отримування бюлетеня;

 • з метою маркетингу наших Послуг і послуг наших партнерів, в тому числі ремаркетингу, ми опрацьовуємо дані, що стосуються Твоєї активності в Інтернет-сервісі, в тому числі активностей, які реєструються і зберігаються за допомогою файлів cookies, зокрема, історію активності, замовлених послуг, історію пошуків, переглядів в Інтернет-сервісі, історію і Твою активність, пов’язану з нашим спілкуванням з Тобою. У випадку ремаркетигу ми використовуємо дані про Твою активність для того, щоб висилати Тобі наші маркетингові повідомлення поза Інтернет-сервісом, і для цього ми використовуємо послуги зовнішніх постачальників. Такі послуги полягають в тому, що наші оголошення з’являються на інтернет-сторінках інших, ніж сторінки нашого Інтернет-сервісу. Детальну інформацію про це знайдеш у частині, що стосується файлів cookie;

 • з метою організації конкурсів і програм лояльності, тобто повідомлень про зібрані бали, повідомлення про виграш і для реклами нашої пропозиції, ми використовуємо Твої персональні дані, зазначені в момент реєстрації на участь у конкурсі або в програмі лояльності. Детальна інформація на цю тему кожного разу надається в умовах участі в даному конкурсі або програмі лояльності;

 • з метою вивчення ринку та збору оцінок нами або нашими партнерами, тобто інформація про послуги, Твої дані, зазначені під час користування послугами, адреса електронної пошти. Дані, зібрані в рамках вивчення ринку і збору оцінок не використовуються нами для рекламних цілей. Докладні вказівки містяться в інформації про дане опитування, або в місці, в якому Ти вказуєш свої дані.

Категорії відповідних персональних даних

Контролер персональних даних опрацьовує наступні категорії відповідних персональних даних:

 • дані для контакту;

 • дані, що стосуються активності в Інтернет-сервісі;

 • дані, що стосуються замовлень в Інтернет-сервісі;

 • дані, що стосуються рекламацій, скарг і пропозицій;

 • дані, що стосуються маркетингових послуг.

Добровільність надання персональних даних

Надання Тобою необхідних персональних даних добровільне і є умовою надання послуг Контролером персональних даних за допомогою Інтернет-сервісу.

Термін опрацювання даних

Персональні дані будуть опрацьовуватися протягом терміну, необхідного для виконання замовлень, послуг, маркетингових акцій та інших послуг, що надаються Користувачеві. Персональні дані будуть видалені в наступних випадках:

 • коли особа, котрої дані стосуються, заявить щоб їх видалити або відкличе надану згоду;

 • коли особа, котрої дані стосуються, не проявляє активності протягом більше 10 років (неактивний контакт);

 • після отримання повідомлення, що збережені дані є неактуальними або неточними.

Деякі дані, такі як: адреса електронної пошти, ім’я та прізвище, можуть зберігатися протягом наступних 3 років з доказовою метою, розгляду рекламацій, скарг і претензій, пов’язаних з послугами, що надаються Інтернет-сервісом – ці дані не будуть використовуватися для маркетингових цілей.

Дані, що стосуються платних послуг, конкурсів і програм лояльності будуть зберігатися протягом 5 років з дня доставки замовлення.

Дані про Користувачів ми зберігаємо протягом терміну, що відповідає циклу існування записаних на пристроях файлів cookie, або до моменту їх видалення Користувачем з пристрою Користувача.

Твої персональні дані щодо уподобань, поведінки та вибору маркетингового контенту можуть бути використані як основа для автоматичного прийняття рішень з метою визначення можливостей для продажів з допомогою Інтернет-сервісу.

Одержувачі персональних даних

Ми передаємо Твої персональні дані наступним категоріям одержувачів:

 • Перевізникам – ці суб'єкти самостійно визначають цілі і способи опрацьовування цих даних, без будь-яких наших розпоряджень. Після отримання персональних даних Користувачів від Контролера, перевізник зобов’язаний виконати щодо них всі обов’язки, що випливають з GDPR.

 • державним органам, на приклад прокуратурі, поліції, Головному інспектору із захисту персональних даних (GIODO), Голові Управління з охорони конкуренції та споживачів (UOKiK) – у разі, якщо вони за цим до нас звернуться,

 • постачальникам послуг, якими ми користуємось для надання послуг Інтернет-сервісу, на приклад, для виконання замовлення.

Права суб’єкта даних

На підставі GDPR маєш право:

 • вимагати доступу до своїх персональних даних;

 • вимагати виправлення своїх персональних даних;

 • вимагати видалення своїх персональних даних;

 • вимагати обмеження опрацьовування своїх персональних даних;

 • заявити про своє заперечення проти опрацьовування персональних даних;

 • вимагати перенесення персональних даних.

Контролер персональних даних без зайвої затримки – і в будь-якому випадку протягом одного місяця з моменту отримання запиту – надає Тобі інформацію про дії, вжиті у зв’язку з Твоїм запитом. За потреби місячний період може бути продовжений ще на два місяці через складність запиту або кількість запитів.

У будь-якому випадку Контролер персональних даних повідомить Тебе про таке продовження протягом одного місяця з моменту отримання запиту із зазначенням причин затримки.

Право на доступ до персональних даних (ст. 15 GDPR)

Ти маєш право отримати від Контролера персональних даних інформацію про те, чи Твої персональні дані опрацьовуються.

Якщо Контролер опрацьовує Твої персональні дані, Ти маєш право:

 • доступу до персональних даних;

 • отримати інформацію про цілі опрацьовування, категорії персональних даних, що опрацьовуються, про одержувачів або категорії одержувачів цих даних, запланований термін зберігання Твоїх даних або критерії для визначення цього періоду, про Твої права згідно з GDPR та право подати скаргу до контролюючого органу, про джерело цих даних, про автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання, та про заходи безпеки, що використовуються у зв'язку з передачею таких даних за межі Європейського Союзу;

 • отримати копії своїх персональних даних.

Якщо Ти хочеш мати доступ до своїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Право на виправлення персональних даних (ст. 16 GDPR)

Якщо Твої персональні дані неправильні, маєш право вимагати від Контролера негайного виправлення Твоїх персональних даних.

Маєш також право вимагати від Контролера доповнення Твоїх персональних даних.

Якщо хочеш заявити про свою вимогу виправити або доповнити Твої персональні дані, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com

Право на видалення персональних даних, так зване «право бути забутим» (ст. 17 GDPR)

Маєш право вимагати від Контролера персональних даних видалення своїх персональних даних, коли:

 • Твої персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або опрацьовувані іншим способом;

 • Ти відкликав/відкликала свою конкретну згоду в межах, у яких персональні дані опрацьовувалися на основі Твоєї згоди;

 • Твої персональні дані оброблялися незаконно;

 • Ти заявив/заявила про своє заперечення проти опрацьовування Твоїх персональних даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання, в межах, у яких опрацювання персональних даних пов’язане з прямим маркетингом;

 • Ти заявив/заявила про своє заперечення проти опрацьовування Твоїх персональних даних у зв’язку з опрацьовуванням, необхідним для виконання завдання, що реалізується в публічному інтересі, або опрацьовуванням необхідним для цілей, що випливають з законних інтересів, переслідуваних Контролером персональних даних або третьою стороною.

Незважаючи на подання запиту на видалення персональних даних, Контролер персональних даних може і далі опрацьовувати Твої дані для формування, здійснення або захисту правових претензій, про що Тебе буде повідомлено.

Якщо Ти хочеш заявити про свою вимогу видалити свої персональні дані, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com

Право на обмеження опрацьовування персональних даних (ст. 18 GDPR)

Маєш право вимагати обмеження опрацьовування Твоїх персональних даних, коли:

 • оскаржуєш точність Твоїх персональних даних – Контролер персональних даних обмежить опрацьовування Твоїх персональних даних протягом періоду часу, що надає можливість перевірити точність цих даних;

 • коли опрацьовування Твоїх даних є незаконним, і замість видалення персональних даних Ти вимагаєш обмеження опрацьовування Твоїх персональних даних;

 • Твої персональні дані більше не потрібні для цілей опрацьовування, але вони потрібні для формування, здійснення або захисту Твоїх претензій;

 • заперечуєш проти опрацювання Твоїх персональних даних – доти, доки не буде встановлено, чи законні підстави контролера персональних даних переважають над підставами, зазначеними в Твоєму запереченні.

Якщо Ти хочеш заявити про свою вимогу обмежити опрацьовування своїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com

Право на заперечення проти опрацьовування персональних даних (ст. 21 GDPR)

Маєш право в будь-який момент на заперечення проти опрацьовування Твоїх персональних даних, включаючи профілювання, у зв'язку з:

 • опрацьовуванням, необхідним для виконання завдання, що реалізується в публічному інтересі, або опрацьовуванням необхідним для цілей, що випливають з законних інтересів, переслідуваних Контролером персональних даних або третьою стороною;

 • опрацьовуванням для цілей прямого маркетингу.

Якщо Ти хочеш заперечити проти опрацьовування Твоїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Право на мобільність персональних даних (ст. 20 GDPR)

Маєш право отримати від Контролера персональних даних свої персональні дані в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та мати право на передавання таких даних іншому контролеру.

Можеш також вимагати, щоб Контролер персональних даних передав Твої персональні дані безпосередньо іншому контролерові (якщо це технічно можливо).

Якщо Ти хочеш заявити про свою вимогу перенести свої персональні дані, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Право відкликати свою згоду

Маєш право в будь-який момент відкликати свою згоду на опрацьовування своїх персональних даних.

Відкликання згоди на опрацьовування персональних даних не впливає на законність опрацювання, здійсненого на підставі Твоєї згоди до її відкликання.

Якщо хочеш заявити про відкликання згоди на опрацьовування своїх персональних даних, подай свій запит на адресу: info.poland@meest.com.

Скарга до наглядового органу

Якщо Ти вважаєш, що опрацьовування Твоїх персональних даних порушує GDPR, маєш право подати скаргу до наглядового органу, зокрема, в державі-члені за місцем свого звичайного проживання, місцем роботи чи місцем заявленого порушення.

У Польщі наглядовим органом у значенні GDPR є Генеральний інспектор із захисту персональних даних (GIODO).

Файли cookie

Загальні відомості

Під час перегляду інтернет-сторінок Інтернет-сервісу використовуються файли cookie, надалі іменовані Cookies, тобто невелика текстова інформація, яка зберігається на Твоєму кінцевому пристрої у зв’язку з використанням Інтернет-сервісу. Їх використання спрямоване на коректну роботу інтернет-сторінок Інтернет-сервісу.

Ці файли дозволяють ідентифікувати використовуване Тобою програмне забезпечення та пристосувати Інтернет-сервіс до Твоїх індивідуальних потреб.

Файли cookies, як правило, містять своє доменне ім'я, час їх зберігання на пристрої та присвоєну категорію.

Безпека

Файли cookies, які ми використовуємо, безпечні для Твоїх пристроїв. Зокрема, неможливо отримати доступ до Твоїх пристроїв за допомогою cookies вірусів або іншого небажаного програмного забезпечення, або шкідливого програмного забезпечення.

Типи файлів cookie

Ми використовуємо два типи файлів cookie:

 • сеансові файли cookies: вони зберігаються на Твоєму пристрої та залишаються там до кінця сеансу браузера. Потім збережена інформація назавжди видаляється з пам’яті Твого пристрою. Механізм сеансових файлів cookies не дозволяє збирати будь-які персональні дані або будь-яку конфіденційну інформацію з Твого пристрою.

 • постійні файли cookies: вони зберігаються на Твоєму пристрої та залишаються там, доки їх не буде видалено. Завершення сеансу браузера або вимкнення пристрою не видаляє їх із Твого пристрою. Механізм постійних файлів cookies не дозволяє збирати будь-які персональні дані або будь-яку конфіденційну інформацію з Твого пристрою.

Цілі

Ми використовуємо також Cookies зовнішніх суб’єктів в наступних цілях:

 • презентації Сертифікату відповідності – за посередництвом Інтернет-сервісу solidnyregulamin.pl – через GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. з місцезнаходженням у м. Кракові,

 • створення статистик, які допомагають зрозуміти, як Користувачі використовують інтернет-сервіс, що дозволяє поліпшити його структуру та вміст за допомогою аналітичних інструментів Google Analytics – Google Inc. з місцезнаходженням у США.

Для вивчення правил використання Cookies рекомендуємо ознайомитися з політикою конфіденційності вищезазначених компаній.

Файли cookies можуть використовуватися рекламними мережами, зокрема мережею Google, для показу реклами з урахуванням Твоїх уподобань. З цією метою може зберігатися інформація про спосіб Твого орієнтування в Інтернеті або про час використання Інтернет-сайту.

Щоб переглянути та редагувати інформацію про Твої уподобання, зібрану рекламною мережею Google, можеш скористатися інструментом, доступним за адресою https://www.google.com/ads/preferences/.

Використовуючи налаштування веб-браузера або використовуючи конфігурацію послуги, можеш самостійно та будь-коли змінити налаштування Cookies, вказавши умови їх зберігання та доступу до Твого пристрою за допомогою файлів Cookies. Можеш змінити ці налаштування, щоб заблокувати автоматичне обслуговування файлів Cookies у налаштуваннях веб-браузера або отримувати повідомлення про кожне їх розміщення на Твоєму пристрої. Детальна інформація про можливості та методи обслуговування файлів cookies доступна в налаштуваннях Твого програмного забезпечення (веб-браузера).Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи нашого сайту. Продовжуючи переглядати цей сайт, Ти погоджуєшся на використання нами файлів cookie. Дізнатися більше можна на сторінці Політика конфіденційності та файлів cookie .