Регламент Інтернет-сервісу www.meestpost.com

§ 1. Загальні положення

 1. Цей Регламент визначає загальні умови, правила та спосіб надання Послуг електронним шляхом через Інтернет-сервіс www.meestpost.com (надалі: Інтернет-сервіс/Сервіс) компанією Meest Polska sp. z o.o. з місцезнаходженням за адресою: вул. Дроґовцув, 7, 39-200 Дембіца, Польща, зареєстрованою у Національному судовому реєстрі Районним судом у місті Жешув, XII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000259760, NIP: 8722267231, REGON: 180145090, статутний капітал: 990 000,00 зл., надалі іменованою „Постачальник послуг”.

 2. Контакт з Постачальником послуг відбувається через: електронну адресу: info.poland@meest.com; по телефону за номером: +22 113 40 54; через контактний формуляр доступний в Сервісі. 

 3. Цей Регламент постійно та безкоштовно надається Постачальником послуг на веб-сайті www.meestpost.com, у спосіб, який дозволяє Користувачам отримувати, відтворювати та записувати його вміст шляхом друку або збереження на носії в будь-який час за допомогою ІТ-системи, яку використовує Користувач.

 4. Всі права на Інтернет-сервіс, у тому числі майнові авторські права, права інтелектуальної власності на його найменування, доменне ім’я, а також права на формуляри, належать Постачальнику послуг, і вони можуть використовуватися лише у спосіб, визначений Регламентом і згідно з ним.

 5. Постачальник послуг залишає за собою право розміщувати на веб-сайті Сервісу рекламний контент щодо пропонованих послуг, а також товарів та послуг третіх осіб у формах, що використовуються в мережі Інтернет. Користування такими пропозиціями або послугами не є частиною Сервісу, а їх правила визначаються відповідними третіми сторонами.

 6. Цей Регламент визначає, зокрема, правила користування Інтернет-сервісом, види та обсяг Послуг, умови надання Послуг, умови укладення та розірвання договорів про надання Послуг, а також порядок розгляду рекламацій.

 7. Постачальник послуг інформує, що користування послугами, що надаються електронним шляхом, може бути пов’язане із загрозою для кожного користувача мережі Інтернет, що полягає у можливості введення шкідливого програмного забезпечення в телеінформаційну систему Користувача, несанкціонованого доступу до його даних і їх модифікації. Щоб уникнути ризику появи вищезазначених загроз, Користувач повинен використовувати відповідні технічні засоби, що мінімізують їх появу, а зокрема, антивірусне програмне забезпечення і захисний фаєрвол.

 8. Умови надання в рамках Сервісу інших Послуг, у тому числі платних послуг, можуть бути визначені в додаткових регламентах.

§ 2. Визначення

Терміни, що використовуються в цьому документі, мають таке значення:

Інтернет-сервіс/Сервіс – інтернет-сервіс, доступний в домені www.meestpost.com, власником і адміністратором якого є Постачальник послуг, в рамках якого Користувачі можуть користуватися послугами, пропонованими Постачальником послуг, на умовах, зазначених у цьому Регламенті;

Користувач – фізична особа, яка має повну правоздатність, фізична особа, що займається господарською діяльністю, юридична особа або організаційний підрозділ, який не є юридичною особою, які користуються Послугами, що надаються в Сервісі;

Споживач – Користувач, який є споживачем у розумінні ст. 22 (1) Цивільного кодексу;

Підприємець – Користувач, який є підприємцем у розумінні ст. 43 (1) Цивільного кодексу;

Відправлення – посилка, конверт або іншого виду упакована річ, яка відповідно до регламенту надання послуг Перевізником (далі Регламент Перевізника/Регламент надання послуг Перевізника), а також інформації на Сайті Сервісу, може бути доручена Перевізнику для перевезення і доставки адресату;

Перевізник - суб’єкт, який професійно займається перевезенням та доставкою товарів, надає послуги від свого імені та на свою користь, відповідно до Регламенту надання послуг Перевізника, яким користується;

Обліковий запис/Обліковий запис Користувача – надана Користувачеві частина Сервісу, за допомогою якої він може здійснювати в Сервісі певні дії, на умовах викладених у цьому Регламенті;

Реєстрація – одноразова дія, що полягає у створенні Облікового запису в Інтернет-сервісі на умовах, викладених у цьому Регламенті;

Послуги – послуги, що надаються Постачальником послуг Користувачам сервісу електронним шляхом у розумінні положень Закону від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг електронним шляхом» (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 із змінами);

Договір – договір про надання Послуг Сервісу, укладений між Користувачем та Постачальником послуг, на умовах викладених у цьому Регламенті;

Закон про права споживача – закон від 30 травня 2014 року «Про права споживача» (зведений текст: Законодавчий вісник 2020 р., поз. 287);

Закон про надання послуг електронним шляхом – закон від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг електронним шляхом» (зведений текст: Законодавчий вісник 2020 р., поз. 344);

Цивільний кодекс – закон від 23 квітня 1964 р. (зведений текст: Законодавчий вісник 2020 р., поз. 1740, із змінами);

Регламент – цей документ;

Прайс-лист – прайс-лист послуг, що пропонуються Постачальником послуг у рамках Сервісу, у вкладці Прайс-лист.

§ 3. Правила користування Сервісом

 1. Постачальник послуг у рамках Сервісу надає Користувачам можливість користуватися Послугами, які він надає, зокрема: переглядати інформацію доступну в Сервісі, отримувати оцінку вартості доставки Відправлення до вибраного місця з допомогою послуг Перевізників, представлених в Сервісі, замовлення відправки та доставки Відправлення, а також користуватися іншими Послугами доступними в Сервісі.

 2. Інтернет-сервіс має на меті надання його Користувачам інформації про загальні умови доставки Відправлення до вибраних місць у світі, Перевізників, які пропонують свої послуги в цій галузі, а також можливість моделювання витрат на такі послуги. Постачальник послуг надає також можливість оформити за допомогою Сервісу замовлення на доставку Відправлення (далі – «Замовлення на доставку Відправлення» або «Замовлення»), відповідно до інформації, представленої в Сервісі, на умовах зазначених у цьому Регламенті і за ціну, визначену в Прайс-листі. Постачальник послуг залишає за собою право застосування цін, нижчих від зазначених у Прайс-листі, у разі проведення рекламних акцій. Сервісом можна користуватися лише на умовах і в обсязі, визначених у Регламенті, якщо Користувач не користується окремими умовами надання послуг для Підприємців, що описані в § 7 цього Регламенту.

 3. Мінімальні технічні вимоги для користування Сервісом і Послугами: - пристрій з доступом до Інтернету, - доступ до електронної пошти, - остання версія веб-браузера з включеним обслуговуванням файлів, - програма для читання та збереження PDF-файлів.

 4. Користувачам заборонено користуватися Сервісом або Послугами з порушенням законодавства, добрих звичаїв, особистих прав третіх осіб або обґрунтованих інтересів Постачальника послуг.

§ 4. Послуги

 1. Послуги надаються на умовах, визначених цим Регламентом.

 2. Постачальник послуг надає за допомогою Сервісу можливість користуватися такими послугами:

  1.  перегляд інформації, розміщеної в Сервісі,

  2.  створення та ведення Облікового запису в Сервісі,

  3.  можливість моделювання вартості перевезення і доставки Відправлення (далі – Калькулятор),

  4.  обчислення та порівняння приблизних витрат на доставку Відправлення до вибраного місця за посередництвом послуг Перевізників, представлених на Сервісі, а також на послуги, що надаються Постачальником послуг у співпраці з Перевізниками,

  5.  замовлення на доставку Відправлення,

  6.  надання інтерактивного формуляра, що уможливлює контакт з Постачальником послуг,

  7.  надання Послуги Newsletter.

 3. Послуги, що надаються в Сервісі безкоштовні, за винятком Послуги Замовлення на доставку Відправлення, яка підлягає оплаті на умовах, визначених у цьому Регламенті і в розмірі, зазначеному в Сервісі.

 4. Постачальник послуг на інтернет-сторінках Сервісу подає інформацію про послуги, що надаються Перевізниками, а також про послуги, що надаються Постачальником послуг у співпраці з Перевізниками, а також іншу інформацію відповідно до специфіки та характеру Сервісу. Кожен Користувач має можливість переглядати інформацію, розміщену в Сервісі.

 5. Постачальник послуг надає також на сторінках Інтернет-сервісу Калькулятор, що дозволяє моделювати вартість перевезення і доставки Відправлення.

 6. Крім того, в Сервісі представлена інформація про послуги або продукти Перевізників, що охоплюють повну або часткову пропозицію даного Перевізника, а також про послуги, що надаються Постачальником послуг у співпраці з Перевізниками. Вибрані з-поміж послуг Перевізників, а також послуги, що надаються Постачальником послуг, можуть бути замовлені за посередництвом Сервісу, згідно з представленою в ньому інформацією.

 7. Договір про надання Послуги з перегляду інформації доступної в Сервісі, в тому числі інформації про послуги та продукти Перевізників, про які йдеться в пункті 6 вище, укладається на визначений термін і припиняється з моменту закриття Користувачем інтернет-сайту Сервісу.

 8. Договір про надання Послуги з моделювання вартості за допомогою калькулятора, доступного в Сервісі, укладається на визначений термін і припиняється з моменту закриття Користувачем карти Калькулятора або інтернет-сайту Сервісу.

 9. Для деяких Послуг, що надаються в Сервісі, може бути необхідною наявність Облікового запису в Сервісі та вхід до нього.

 10.  Постачальник послуг на умовах, зазначених у цьому Регламенті, уможливлює створити та вести в Сервісі Обліковий запис.

 11. З метою створення Облікового запису Користувач здійснює Реєстрацію.

 12.  Реєстрація відбувається шляхом заповнення та схвалення реєстраційного формуляра, доступного в Сервісі.

 13.  Договір про надання Послуги, що полягає у підтримці Облікового запису Користувача в Інтернет-сервісі, укладається на визначений термін і припиняється з моменту, коли Користувач надсилає запит на видалення Облікового запису.

 14.  Користувач може мати не більше одного Облікового запису, присвоєного одній електронній адресі. Користувач не може використовувати Облікові записи інших Користувачів та надавати іншим особам можливість використання Облікового запису, зокрема розкривати пароль для доступу до Облікового запису.

 15.  Дії, спрямовані на створення Облікового запису, а також інші дії в рамках наданої Послуги ведення Облікового запису від імені Користувача, який є Підприємцем, можуть виконувати лише особи, належним чином уповноважені.

 16.  Кожен користувач Сервісу може скористатися Послугою Замовлення на доставку Відправлення за посередництвом Сервісу. Послуга надається протягом визначеного періоду з моменту, коли Користувач заповнює та надсилає інтерактивний формуляр Замовлення за посередництвом Сервісу, на умовах, викладених у § 5 цього Регламенту, до моменту доставки Відправлення Одержувачу.

 17.  Кожен користувач Сервісу може надіслати повідомлення Постачальнику послуг, використовуючи контактний формуляр, доступний в Сервісі. Договір про надання Послуги, що полягає у наданні контактного формуляра, укладається на визначений термін і припиняється з моменту відправлення Користувачем повідомлення за допомогою формуляра.

 18.  Користувач має можливість отримувати комерційну інформацію від Постачальника послуг щодо Сервісу та інших сервісів Meest та ділових партнерів Постачальника послуг у вигляді повідомлень, що надсилаються на електронну адресу, надану Користувачем (Послуга Newsletter). Для цього необхідно вказати правильну адресу електронної пошти або активувати відповідне поле у ​​формулярі створення Облікового запису або дати відповідну згоду на отримання маркетингової інформації при нагоді користування Послугами Сервісу. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на надсилання комерційної інформації. Newsletter надсилається Постачальником послуг лише Користувачеві, який на нього підписався.

 19.  Постачальник послуг може погодити з кожним Користувачем індивідуальні правила надання Послуг.

 20.   Користувач, який є Споживачем, в 14-денний термін з дня укладення Договору про надання Послуг, про які йдеться вище, може відмовитися від нього, не вказуючи причини, шляхом подачі відповідної заяви Постачальнику послуг, за умови, що надання послуги ще не почалося. Формуляр відмови надана в сервісі надається у вкладці Рекламації.

§ 5. Замовлення на доставку Відправлення

 1. У рамках Замовлення на доставку Відправлення Постачальник послуг зобов’язується:

  1. приймати Відправлення кур’єром з адреси, автомату для обслуговування посилок або пункту відправлення, зазначеного Відправником, обслуговуваних Постачальником послуг або Перевізниками, що надають послуги Постачальнику;

  2. доставляти Відправлення Одержувачам, відповідно до обраного Відправником способу доставки;

  3. заявляти переміщувані Відправлення до відповідних митних процедур, що вимагаються у міжнародному обігу, а також проводити ці процедури у разі такої потреби.

 2. Постачальник послуг залишає за собою право змінити обраний спосіб доставки у виняткових ситуаціях, якщо неможливо доставити його відповідно до вибору Користувача.

 3. Постачальник послуг укладає відповідні угоди з Перевізниками з метою забезпечення Користувачеві виконання Замовлення на доставку Відправлення. Замовлення, згідно з інформацією, розміщеною в Сервісі, може виконуватися 1 (одним) або декількома Перевізниками на окремих етапах його виконання.

 4. Постачальник послуг докладе зусиль, щоб забезпечити доставку Відправлень в очікувані терміни доставки, визначені в Сервісі.

 5. Постачальник послуг забезпечує відстеження маршруту Відправлення в Сервісі.

 6. Для оформлення Замовлення на доставку Відправлення Користувач використовує інтерактивний формуляр, доступний в Сервісі (далі – Формуляр Замовлення), заповнюючи поля, позначені як обов’язкові. Заповнення та відправлення за допомогою функціональності сервісу Формуляра Замовлення означає прийняття пропозиції Постачальника послуг, адресованої Користувачеві, в межах Замовлення на доставку Відправлення на умовах встановлених Регламентом Сервісу та Регламентами вибраних Перевізників.

 7. Кожен Користувач перед оформленням Замовлення зобов’язаний ознайомитися з Регламентом Сервісу та переліком товарів заборонених у відправленнях, опублікованому в Сервісі. Постачальник послуг застерігає, що він не буде нести відповідальності за можливі збитки у разі відправки Відправлення, що містить товари зазначені в переліку заборонених товарів.

 8. На вказану Користувачем у формулярі замовлення адресу електронної пошти Постачальник послуг надішле підсумкову інформацію про Замовлення на доставку Відправлення та підтвердження його прийняття. У цей момент між Користувачем та Постачальником послуг укладається договір. Для вибраних Перевізників може бути також відправлена накладна для її роздруківки та розміщення на Відправленні або відповідний код відправки разом з інструкцією щодо його використання.

 9. Користувач зобов’язаний надати в інтерактивному Формулярі відправки правдиву інформацію про параметри Відправлення, зокрема про його розміри та вагу, а там, де це необхідно – також про вміст Відправлення.

 10.  Постачальник послуг залишає за собою право призупинити виконання Замовлення на доставку Відправлення та повернути Відправлення Користувачеві, або поставити його подальше виконання в залежність від сплати відповідної доплати, яка зазначена в Прайс-листі  Сервісу, у разі надання неправдивих параметрів Відправлення або перевищення його допустимих розмірів або ваги.

 11.  Користувач може, використовуючи функціональність Сервісу, оформити Замовлення на доставку Відправлення лише до вартості, визначеної окремо для кожної країни доставки. Доставка Відправлень вище вартості, зазначеної в попередньому реченні, може бути замовлена ​​лише після індивідуальної домовленості з Постачальником послуг. Для цього Користувач звертається до Постачальника послуг у спосіб, зазначений у § 1 Регламенту.

 12.  Постачальник послуг повідомляє, що для вибраних міжнародних напрямків Одержувач може бути зобов’язаний сплатити відповідні податкові зобов’язання. Постачальник послуг буде щоразу повідомляти про цей факт в Сервісі, але застерігає, що остаточні рішення та розмір зборів залежатимуть від фактичної вартості Відправлення та рішень відповідних митних служб окремих держав.

 13.  Недоставлені Відправлення будуть повернуті Користувачеві за його рахунок, визначений в Прайс-листі  Сервісу. У разі повернення недоставлених відправлень, Користувач може бути зобов’язаний сплатити податкові збори, передбачені в транскордонному обігу на обраних напрямках.

 14.  У разі виникнення перешкоди для доставки Відправлення (наприклад, через внесення неправильних даних для доставки чи відсутність зв'язку з Одержувачем) або ж для її повернення Відправнику, яка не може бути усунена через відсутність контакту з Відправником, Відправлення може бути утилізовано. Утилізація Відправлення відбудеться через 30 днів після повідомлення Відправника електронною поштою.

§ 6. Платежі

 1. Постачальник вказує в Сервісі вартість виконання Замовлення на доставку Відправлення. Ціни вказуються у валюті країни, з якої оформляється замовлення або у валюті євро і включають в себе всі складові, зокрема відповідні податки та інші збори.

 2. Користувач здійснює платежі електронним платежем за допомогою системи електронних платежів, інтегрованої з Сервісом. Користувач здійснює платіж, зазначений у попередньому реченні, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин. Якщо Користувач вибере т. зв. традиційний переказ, він зобов’язаний здійснити платіж протягом 10 (десяти) днів.

 3. У разі неотримання оплати від Користувача протягом строку, про який йдеться в пункті 2 вище, Постачальник послуг може зв’язатися з Користувачем, щоб нагадати йому про платіж, зокрема електронною поштою. У разі несплати Користувачем протягом строку, зазначеного в пункті 2 та протягом додаткового 3-денного терміну Постачальник послуг має право відмовитись від договору про надання послуги, охопленої Замовленням, що призведе до невиконання Замовлення Користувача.

 4. Обслуговування платежів оператором платежів не пов’язане з відкриттям банківського рахунку і всі операції, здійснені на ньому, не є банківською діяльністю у розумінні банківського законодавства.

 5. Постачальник послуг надасть Користувачеві електронний рахунок-фактуру, що покриває платіж, зазначений у пункті 2, на електронну адресу, вказану під час додавання Замовлення.

 6. Постачальник послуг може передбачити окремі правила здійснення платежів для Користувачів, що є Підприємцями, як зазначено у § 7 цього Регламенту.

§ 7. Окремі правила надання послуг Підприємцям

 1. Постачальник послуг надає Користувачам, які є Підприємцями, можливість користуватися послугами на окремих, індивідуально узгоджених, умовах.

 2. Для того, щоб розпочати співпрацю на умовах, зазначених у пункті 1 вище, Підприємець контактує з Постачальником послуг у спосіб, зазначений у § 1 Регламенту.

 3. Постачальник послуг залишає за собою право відмовити у наданні Послуг Підприємцю без зазначення причини.

 4. На умовах, зазначених у цьому Регламенті, Користувач, який є Підприємцем, в рамках користування послугами Сервісу, зобов’язаний надати Постачальнику послуг дані, позначені в Сервісі або вказані йому Постачальником послуг як обов’язкові, включаючи, зокрема, дані підприємства, яким він керує.

 5. Постачальник послуг може зобов’язати Користувача, що є Підприємцем, надіслати електронною поштою копії зазначених документів, зокрема, що підтверджують здійснювану ним господарську діяльність, під страхом відмови у встановленні співпраці або розірвання Договору. Якщо Користувач здійснює підприємницьку діяльність за межами Польщі – еквіваленти цих документів мовою походження разом з їх завіреним перекладом на польську мову, виготовленим присяжним перекладачем.

 6. Постачальник послуг залишає за собою право запросити у Користувача надіслати додаткові документи, не зазначені вище, або надіслати їх в іншому форматі.

 7. Постачальник послуг може запропонувати Підприємцю здійснити розрахунки після виконання Перевізниками Замовлення на доставку Відправлення, в тому числі виставлення зведених рахунків-фактур, що включають в себе замовлення оформлені протягом індивідуально узгодженого розрахункового періоду, причому стандартні умови передбачають виставлення такому Користувачеві зведеного рахунку-фактури раз на місяць або після досягнення ним сальдо платежів у розмірі 1000 (одна тисяча) злотих або 250 (двісті п’ятдесят) євро, а також 7-денний термін оплати такого рахунку-фактури.

 8. Постачальник послуг має право призупинити надання Послуг для Підприємця, а також негайно розірвати Договір про надання Послуг, зокрема, у разі виникнення сумнівів у правильності або комплектності наданих користувачем даних, а також в інших випадках, а саме:

  1. у разі виникнення підозри в тому, що Користувач порушує Регламент Сервісу, Регламенти Перевізників або положення чинного законодавства.

  2. у разі будь-якої заборгованості із платежів Постачальнику послуг,

  3. коли дії або бездіяльність Користувача негативно впливають на добре ім’я Постачальника послуг або іншим чином завдають шкоди Постачальнику послуг.

§ 8. Права та обов’язки Користувача

 1. Користувачі зобов’язані користуватися Сервісом відповідно до положень законодавства та добрих звичаїв, з повагою до особистих благ і прав інтелектуальної власності третіх осіб.

 2. Користувач зобов’язаний вводити за допомогою Сервісу або надавати Постачальнику послуг дані, що відповідають фактичному стану, та негайно повідомляти про будь-які зміни цих даних, зокрема зміни даних, наданих в рамках Облікового запису, або інших даних, необхідних для надання Послуг Сервісу, а також для виконання Замовлення.

 3. Заборонено надавати незаконний контент.

 4. Заборонено копіювати або тиражування будь-яку частину Сервісу повністю або частково без попередньої письмової згоди Постачальника послуг. Постачальник

 5. послуг може вживати заходів, в тому числі в судовому порядку, для захисту інтересів Постачальника послуг та інших Користувачів.

 6. Постачальник послуг також має право призупинити надання Послуг або розірвати Договір стосовно Користувача, який є Споживачем, у випадках, зазначених у пункті 8 § 7, після попереднього повідомлення з вимогою припинити порушення.

§ 9. Відповідальність

 1. Єдиним джерелом зобов’язань Постачальника послуг є цей Регламент та імперативні норми чинного законодавства.

 2. Постачальник послуг несе відповідальність за застосування та виконання Перевізником всіх обов’язків або зобов’язань, зокрема, виконуваних в рамках надаваних ним послуг і зобов'язань, що виникають з виконання Замовлень.

 3. Постачальник послуг несе відповідальність перед Користувачем за невиконання або неналежне виконання Договору до суми, що не перевищує заявлену вартість товарів у Відправленні, причому до максимальної суми 1000 (одна тисяча) євро.

 4. Постачальник послуг несе відповідальність перед Підприємцем за втрату, нестачу або пошкодження Відправлення з моменту його отримання від Підприємця в період виконання дій, що є предметом Договору укладеного з Підприємцем. Постачальник послуг несе відповідальність лише за фактично доведені збитки, понесені Підприємцем внаслідок невиконання або неналежного виконання Договору, за винятком упущеної вигоди Підприємця. Якщо збитки виникли внаслідок обставин, за які відповідає Постачальник послуг, він несе відповідальність до суми повної відновлювальної вартості Відправлення, що включає ціну придбання товарів, що є предметом Відправлення, станом на день прийняття Відправлення від Підприємця. У разі часткового пошкодження вмісту Відправлення компенсація визначається у розмірі, що відповідає процентному зменшенню його вартості.

§ 10. Рекламації

 1. Рекламації можуть подаватися за посередництвом рекламаційного формуляра, доступного в Сервісі у вкладці Рекламації, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти: reklamacje@meest.com, а також за допомогою контактного формуляра доступного в Сервісі, або в письмовій формі за адресою: Meest Polska sp. z o.o., ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, Polska.

 2. У заяві про рекламацію слід вказати особу, яка подає рекламацію (ім’я, прізвище, адреса проживання, адреса e-mail), а також опис події, що є причиною рекламації.

 3. Постачальник послуг застерігає, що в деяких випадках для розгляду рекламації необхідно буде надати також фотографічну документацію стану упаковки Відправлення, вмісту Відправлення, а також всіх ярликів, накладних та інших маркувань Відправлення.

 4. Постачальник послуг також застерігає, що в деяких ситуаціях може вимагати від Користувача підписати та надіслати Постачальнику послуг відповідну заяву, необхідну в рекламаційній процедурі Перевізника, зокрема щодо вартості та вмісту Відправлення.

 5. Рекламації будуть розглянуті протягом 30 днів з дати їх отримання Постачальником послуг у випадку вітчизняних послуг та 90 днів – у випадку міжнародних послуг.

 6. Рекламації щодо послуг або дій, що виконуються Перевізником, можуть подаватися також Перевізнику і відповідно до процедури, передбаченої цим Перевізником. Постачальник послуг може надати Користувачеві підтримку для належного подання рекламації щодо діяльності Перевізника.

 7. Користувач, який є споживачем у розумінні ст. 22 (1) Цивільного кодексу, має, серед іншого, такі можливості скористатися позасудовими способами розгляду рекламацій та задоволення вимог:

  1.  має право звернутися до воєводського інспектора Торгової інспекції із заявою про порушення процедури медіації щодо мирного врегулювання спору між Користувачем та Постачальником послуг;

  2. споживач може також подати скаргу через Інтернет-платформу ЄС  ODR, доступну за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Інформація про те, як отримати доступ до вищезазначеного порядку і процедур вирішення спорів, розміщена за адресою: www.uokik.gov.pl у вкладці Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich.

§ 11. Захист персональних даних

Надані Користувачами персональні дані збираються та опрацьовуються Постачальником послуг відповідно до чинних положень польського законодавства та відповідно до Політики конфіденційності, яка є Додатком 1 до Регламенту.

§ 12. Заключні положення

 1. Регламент доступний польською та англійською мовами, а також може бути доступний мовами країн, в яких надаються послуги в рамках Сервісу. У разі розбіжностей у змісті різних мовних версій, зразковим є текст Регламенту складений польською мовою.

 2. Якщо імперативними положеннями чинного законодавства не передбачено інше, застосовуваним законодавством для вирішення будь-яких спорів, що виникли на основі цього Регламенту, є польське законодавство.

 3. Якщо імперативними положеннями чинного законодавства не передбачено інше, компетентними для вирішення можливих спорів, що виникають між Постачальником послуг та Користувачем, є відповідні польські суди.

 4. Будь-які спори, що виникли на основі цього Регламенту, в разі, якщо іншою стороною є Користувач, який є Підприємцем, будуть вирішуватися компетентним загальним судом за місцем знаходження Постачальника послуг.

 5. Зміст цього Регламенту може бути змінений. Кожен Користувач, який є Споживачем, буде проінформований про будь-які зміни за допомогою інформації на головній сторінці Сервісу, що містить перелік змін та термін набуття ними чинності. Термін набуття чинності змін стосовно Споживачів не буде коротший ніж 14 днів з дати їх публікації.

 6. Споживачі, які мають Обліковий запис, будуть додатково проінформовані про зміни разом з їх переліком на вказану ними адресу електронної пошти. Термін набуття чинності змін не буде коротший ніж 14 днів з дати їх публікації. Якщо Споживач, який має Обліковий запис, не схвалює нового змісту Регламенту, він зобов’язаний повідомити про це Постачальника послуг електронною поштою на адресу: info.poland@meest.com, протягом 14 днів з дата повідомлення про зміну Регламенту. Відсутність повідомлення про схвалення змін призводить до розірвання Договору.

 7. Постачальник послуг може також представити зміни до Регламенту Користувачам, які мають Обліковий запис для ознайомлення та схвалення під час входу в Обліковий запис Користувача. Якщо Користувач не схвалить змін до Регламенту, договір про надання послуги з обслуговування Облікового запису Користувача припиняється через 14 днів з моменту відмови схвалення, хіба що протягом цього часу Користувач зміни схвалить.

 8. У ситуації, зазначеній у пункті 7 вище, змінені положення Регламенту застосовуються до Користувача з дня їх схвалення.

 9. Зміни до Регламенту, що стосуються Користувачів, які є Підприємцями, набирають чинності з дня їх публікації на інтернет-сторінках Сервісу.

 10.  У разі якщо цей Регламент протирічить положеннями Регламентів Перевізників, застосовуються положення цього Регламенту.

 11. Цей Регламент набирає чинності з 1 березня 2021 р.  Ми використовуємо файли cookie для покращення роботи нашого сайту. Продовжуючи переглядати цей сайт, Ти погоджуєшся на використання нами файлів cookie. Дізнатися більше можна на сторінці Політика конфіденційності та файлів cookie .