Towary zabronione

Sprawdź, czego nie możesz przesłać

Substancje żrące

Substancje żrące

Materiały łatwopalne

Materiały łatwopalne

Broń i amunicja

Broń i amunicja

Narkotyki

Narkotyki

Zwierzęta

Zwierzęta

Alkohol

Alkohol

TOWARY BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE W PRZESYŁKACH POCZTOWYCH

 • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.
 • materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję
 • towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby)
 • narkotyki, substancje psychotropowe oraz nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze” jak również produkty konopne, pochodne konopi oraz innych konopi niż włókniste (w tym z marihuany leczniczej)
 • żywe zwierzęta
 • organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych
 • przedmioty o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym
 • dokumenty mające charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymieniane pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące
 • przedmioty podrobione i pirackie kopie.

Ponadto Meest Post nie przyjmuje przesyłek zawierających:

 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy (alkohol, wyroby tytoniowe)
 • susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,
 • leki, produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych,
 • artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu
 • produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.

 

DODATKOWE TOWARY ZABRONIONE W PRZESYŁKACH POCZTOWYCH WYSYŁANYCH DO WYBRANYCH KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ:

 

UKRAINA

 • tytoń i wyroby tytoniowe
 • alkohol
 • używana zabrudzona odzież i obuwie
 • karmy, pasze dla zwierząt
 • nasiona i sadzonki
 • dzieła sztuki, dzieła kolekcjonerskie, antyki
 • dokumenty identyfikacyjne, takie jak paszporty lub dowody osobiste
 • leki
 • produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego i inna żywność, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce
 • banknoty, walory płatne na okaziciela oraz waluty obce.

W przypadku wysyłki ram motocykli, silników, podwozi itp. - opisanych jako zespoły i części pojazdów - oraz pojazdów elektrycznych (elektryczne hulajnogi, deskorolki, rolki itp.) odbiorca będzie musiał zapłacić cło oraz podatek VAT od pełnej wartości towaru.

 

UWAGA!

W  sytuacji  uzasadnionego  podejrzenia,  iż przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, przewoźnik może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem,  a  następnie  podjąć  decyzję  o  wstrzymywaniu w transporcie w danym oddziale przewoźnika. Po przekroczeniu ustalonego terminu oczekiwania na odbiór przesyłki w miejscu zatrzymania, przesyłka z zakazaną lub nieobsługiwaną zawartością zostanie komisyjnie zniszczona. Nadanie rzeczy wyłączonych z przewozu może również wiązać się z sankcjami wynikającymi z odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących.

 

SZCZEGÓŁOWA LISTA POZYCJI NIEPODLEGAJĄCYCH REKOMPENSACIE ZA ZGUBIENIE, USZKODZENIE LUB SPÓŹNIONĄ DOSTAWĘ

Nadawca przesyłki przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia wynikające z zawartości paczki.

 • Towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu, w tym:

telewizory,

monitory,

laptopy,

aparaty fotograficzne i obiektywy,

płyty kuchenne,

przedmioty wykonane z tworzyw kruchych, łamliwych: kryształu, ceramiki, porcelany, gipsu,

lustra, lub przedmioty ze wstawkami lustrzanymi,

przedmioty szklane, np. parawany nawannowe, szklanki, wazony, itp.

okulary, sprzęt optyczny (np. teleskopy lub lornetki),

rośliny, nasiona, kwiaty, nawozy i produkty roślinne,

instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane;

 • Przedmioty wartościowe:

metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich,

wyroby jubilerskie,

dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych,

przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne;

 • Instrumenty płatnicze:

pieniądze,

karty płatnicze, karty kredytowe, przedpłacone karty (pre-paid),

papiery wartościowe takie jak czeki, weksle, obligacje, akcje bony skarbowe,

książeczki oszczędnościowe;

 • Dokumenty:

dokumentacja medyczna, dokumentacja dotycząca zatrudnienia, zawierająca dane personalne,

dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,

bilety/vouchery,

paszporty,

dowody osobiste,

prawo jazdy;

 • Wszystkie przedmioty, które zostały nieprawidłowo spakowane, niewłaściwie zabezpieczone, bez „wypełniaczy” typu styropian;

 • Materiały w stanie płynnym, e-papierosy.

 

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie w celu zwiększenia Twojego komfortu użytkowania witryny. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Cookies .