Reklamacje

 • KTO MOŻE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w obrocie zagranicznym prawo do wniesienia reklamacji przysługuje:  

  • nadawcy, 

  • odbiorcy/adresatowi – w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa zostanie doręczona adresatowi. 

  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa dochodzenia roszczeń znajdziesz tutaj.

 • KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

  Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można zgłosić najpóźniej w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. 

  Reklamację można wnieść z tytułu: 

  • utraty przesyłki pocztowej, 

  • ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki pocztowej, 

  • opóźnienia w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do terminów określonych na stronie www.meestpost.pl, a mianowicie w przypadku gdy czas dostawy przesyłki wyniósł więcej niż 10 dni roboczych. W zależności od wybranego sposobu nadania, czas dostawy liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi, umieszczenia przesyłki w paczkomacie lub przekazania przesyłki do punktu nadania. 

  Uwaga! Jeśli powodem złożenia reklamacji jest stwierdzenie ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki pocztowej, niezbędne jest wcześniejsze sporządzenie protokołu szkody i zgłoszenie go operatorowi dostawy wraz z reklamacją w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki. Procedura reklamacyjna zostanie zawieszona do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez operatora dostawy.

 • JAKIE SĄ TERMINY ROZPATRZENIA REKLAMACJI?

  Operator pocztowy świadczący usługi w obrocie zagranicznym ma 3 miesiące na udzielenie odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania reklamacji odszkodowanie jest wypłacane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty uznania reklamacji. 

 • JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

  by złożyć reklamację, kliknij przycisk „Złóż reklamację”, znajdujący się u dołu strony i wypełnij formularz. 

  W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, dodatkowo wyślij na adres mailowy: info.poland@meest.com następujące dokumenty: 

  • w przypadku utraty przesyłki pocztowej:

   • potwierdzenie nadania przesyłki (np. wiadomość SMS od operatora InPost, potwierdzająca umieszczenie przesyłki w paczkomacie, potwierdzenie przyjęcia przesyłki w punkcie nadania lub potwierdzenie przyjęcia przesyłki przez kuriera),

   • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki;   

  • w przypadku stwierdzenia ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki pocztowej:

   • zdjęcia opakowania oraz zawartości przesyłki,

   • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki, 

   • skan protokołu szkody, zgłoszonego operatorowi dostawy;   

  • w przypadku otrzymania nie swojej przesyłki: 

   • potwierdzenie nadania przesyłki (np. wiadomość SMS od operatora InPost, potwierdzająca nadanie przesyłki w paczkomacie, potwierdzenie przyjęcia przesyłki w punkcie nadania lub potwierdzenie przyjęcia przesyłki przez kuriera), 

   • zdjęcia opakowania przesyłki, przedstawiające wszystkie etykiety i oznaczenia widoczne na paczce, 

   • zdjęcia zawartości przesyłki,

   • zdjęcia dokumentów i etykiet znajdujących się w przesyłce,

   • dokumenty potwierdzające wartość przesyłki. 

Odstąpienie od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy

  Masz prawo odstąpić od zawartej umowy świadczenia usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym czasie termin do odstąpienia od umowy wygasa. 

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wypełnij poniższy formularz.  

 • Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.   Zastrzegamy sobie możliwość potrącenie kosztów, które ponieśliśmy w związku z rozpoczęciem świadczenia usługi. 

  Wypełnij formularz

  Imię* 

  Nazwisko* 

  E-mail* 

  Telefon 

  Numer przesyłki* 

  Data zawarcia umowy* 

  Przyczyna odstąpienia od umowy 

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie w celu zwiększenia Twojego komfortu użytkowania witryny. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Cookies .