Reklamace

 • KDO MŮŽE PODAT REKLAMACI?

  „Za nesplnění nebo nesprávné plnění mezinárodních poštovních služeb se přiznává právo podat reklamaci:

  odesílateli, příjemci/adresátovi – pokud se odesílatel vzdal práva na odškodnění nebo již po doručení poštovní zásilky adresátovi."

  Prohlášení odesílatele o vzdání se práv na odškodnění je zde.

 • KDY JE MOŽNÉ PODAT REKLAMACI?

  Reklamaci v souvislosti s neprovedením nebo nesprávným provedením služby lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců, počínaje dnem následujícím po dni odeslání zásilky.

  Reklamaci lze podat na základě:

  ztráty zásilky,

  ztráty nebo poškození obsahu zásilky,

  výrazném překročení dodací lhůty poštovní zásilky uvedené na webových stránkách www.meestpost.pl, a to v případě, že dodací lhůta zásilky byla delší než 10 pracovních dnů. V závislosti na zvoleném způsobu dopravy se dodací lhůta počítá od okamžiku předání zásilky kurýrovi, předání zásilky na podacím nebo výdejním místě.

  VAROVÁNÍ! Je-li důvodem pro uplatnění reklamace zjištění ztráty nebo poškození obsahu poštovní zásilky, je nutné předem sepsat protokol odškodnění a informovat o tom doručovatele spolu s reklamací do 7 dnů ode dne doručení zásilky. Reklamační řízení bude přerušeno do doby, než provozovatel zásilky reklamaci posoudí.


 • JAKÉ JSOU LHŮTY PRO ŘESENÍ REKLAMACÍ?

  Poštovní operátor poskytující služby v oblasti mezinárodního doručování má na rozhodnutí ve věci reklamace 3 měsíce. Je-li stížnost uznána jako oprávněná, je náhrada vyplacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí.

 • JAK PODAT REKLAMACI?

  Pro podání reklamace klikněte na tlačítko „Podat reklamaci“ ve spodní části stránky a vyplňte formulář.

  Aby mohla být reklamace řádně posouzena, zašlete dodatečně na e-mailovou adresu: info.poland@meest.com tyto dokumenty:

  v případě ztráty zásilky:

  potvrzení o odeslání zásilky (například SMS zpráva od operátora InPost potvrzující příjem zásilky na podacím místě nebo potvrzení o převzetí zásilky kurýrem),

  doklady potvrzující hodnotu obsahu zásilky;

  v případě ztráty nebo poškození obsahu zásilky:

  fotografie zásilky a obsahu zásilky,

  doklady potvrzující hodnotu obsahu zásilky,

  naskenovaná kopie / fotografie škodního protokolu vystaveného s doručovatelem;

  v případě obdržení neodpovídající zásilky:

  potvrzení o odeslání zásilky (například SMS zpráva od operátora InPost potvrzující příjem zásilky na podacím místě nebo potvrzení o převzetí zásilky kurýrem),

  fotografie zásilky se všemi štítky a značkami viditelnými na zásilce,

  fotografie dokumentů a štítků obsažených v zásilce,

  doklady potvrzující hodnotu obsahu zásilky.

Vypovězení smlouvy

 • Právo na vypovězení smlouvy o poskytnutí služeb

  "Máte právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb do 14 dnů ode dne jejího uzavření bez udání důvodů. Po uplynutí této lhůty lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy uplyne."

  Pro využití práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb vyplňte níže uvedený formulář.

 • Důsledky vypovězení smlouvy

  V případě odstoupení od smlouvy o placených službách vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí. Vrácení peněz bude provedeno stejnými platebními metodami, které byly použity při původních transakcích, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

  Vyhrazujeme si právo na odečtení nákladů, které nám vznikly v souvislosti se zahájením služby.

  Vyplňte formulář Jméno* Příjmení* E-mailová adresa* Telefon* Číslo zásilky* Datum uzavření smlouvy* Příčina odstoupení od smlouvy*

Pro zlepšení výkonu našich stránek používáme soubory cookies. Pokračováním v procházení tohoto webu souhlasíte s používáním námi souborů cookie. Více se dozvíte na stránce Zásady ochrany osobních údajů a soubory Cookies .